Geschillen in de ondernemingsrechtpraktijk - voorkomen is beter dan genezen (GEEN DOORGANG)

 

DEZE BIJEENKOMST WORDT NAAR EEN NADER TE BEPALEN DATUM UITGESTELD.

 

In deze bijeenkomst staat het voorkomen en indien opportuun het met een zo groot mogelijke kans op succes behandelen van geschillen in de ondernemingsrechtpraktijk centraal. Hierbij trachten de drie inleiders het gehele speelveld te bestrijken van het tot stand komen van overeenkomsten tot de situatie waarin conflicten ontstaan en van de juridisch inhoudelijke kant van de zaak tot de psychologische dimensie. 

 

VMN-logo

Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN) georganiseerd.

 

Datum en tijdstip:
2018-11-08T12:40:00 2018-11-08T17:00:00
Locatie:
Houthoff Amsterdam
Adres:
Gustav Mahlerplein 50
1082 MA Amsterdam
Aanmeldperiode:

Programma

08-11-2018
12:00 - 12:40 uur Ontvangst met lichte lunch
12:40 - 12:50 uur Opening door dagvoorzitter Aart Barkey Wolf (Houthoff)
12:50 - 13:50 uur Manon Schonewille (Schonewille & Schonewille Legal Mediation)
Hoe maak ik de kans dat er geschillen ontstaan op voorhand zo klein mogelijk? Bedoeling is om op deze vraag in te gaan op geleide van een gefingeerde casus.
13:50 - 14:05 uur Pauze
14:05 - 15:05 uur Jeroen Fleming (Stibbe)
Als er dan toch een conflict ontstaat, welke vorm van geschilbeslechting is dan het meest passend en wat zijn de do’s and don’ts bij de toepassing van de verschillende vormen Manon en Jeroen overleggen over de mogelijkheid om de in de eerste presentatie gehanteerde casus te laten doorlopen in de tweede.
15:05 - 15:20 uur Pauze
15:20 - 16:20 uur Job Boersma
Welke lessen zijn er te trekken uit de wetenschap over emoties bij (het ontstaan van) conflicten en welke aandachtspunten levert dit op naast de juridische vakinhoud?
16:20 - 17:00 uur Afsluitende discussie met de zaal o.l.v. de dagvoorzitter
17:00 - 18:00 uur Borrel

Voorzieningen

Geschillen in de ondernemingsrechtpraktijk: (aspirant-) lid VON
Geschillen in de ondernemingsrechtpraktijk: lid VMN

VON-leden schrijven zich in via het ledennet.

 

Deelname

Deelname aan deze bijeenkomst staat alleen open voor VON (aspirant-)leden en VMN-leden en is gratis.
 

Opleidingspunten

Aantal opleidingspunten VON/VMN/KNB: 3 (management)
 

Annulering

Indien u verhinderd bent voor deze bijeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst aan ons door te geven. U kunt zich afmelden via cursussen@von-notaris.nl. Het is toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits deze lid is van de VON of de VMN. Dit dient voor aanvang van de bijeenkomst te worden doorgegeven aan de organisatie via cursussen@von-notaris.nl. Gezien het beperkte aantal plaatsen is bij annuleren binnen één week voor aanvang van de bijeenkomst en bij no-show een bedrag van 150 euro (excl.btw) verschuldigd.

Organisatie

VON/VMN
Spui 184
2511 BW  Den Haag
t: 070 3307121 / 3307125
e: cursussen@von-notaris.nl / cursussen@vmn-notaris.nl