Symposium 'De notaris en 10 jaar flex-BV'

Verdiepende inzichten over tien jaar nieuw BV recht

Datum en tijdstip:
2022-11-09T13:00:00 2022-11-09T17:00:00
Locatie:
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Adres:
Tommaso Albinonistraat 200
1083 HM Amsterdam
Aanmeldperiode:

programma[ 1]

Programma

12:15 – 13:00      Ontvangst met lunch

13:00 – 13:30      De opdracht aan de Simple Minds in 2003 (Niek Zaman)
                            Rapport van de Expertgroep Vereenvoudiging en Flexibilisering van het BV-recht:
                            Achtergronden, totstandkoming en aanbevelingen.

13:30 – 14:00      Aandelen met en zonder stem van a tot en met z in de praktijk (Rogier Wolf)
                           
Over ervaringen met en knelpunten van aandelen in de flex-BV in de praktijk

14:00 – 14:30      Art. 2:216 – Kroniek van een aangekondigde aansprakelijkheid (Barbara Bier)
                            Bij de Flex-wijziging van art. 2:216 BW is er veel discussie geweest over de rol van het bestuur bij
                            een uitkering aan aandeelhouders en de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders als de BV
                            vervolgens niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Een reflectie op het
                            eerste Flex-decennium van art. 2:216 BW.

14:30 – 15:00      Discussie

15:00 – 15:30      Pauze

15:30 – 16:00      Wie wint? Over (de) strijd tussen aandeelhoudersovereenkomst en statuten (Paul Quist)
                           
Maakt het uit of afspraken tussen aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst of in
                            statuten vormgeeft? En hoe doe je dat? De verschillen in techniek en uitwerking worden helder
                            belicht. Ook wordt stil gestaan bij enkel haken en ogen aan de artikelen 2:192/195 BW. Tevens
                            worden handvatten aangereikt om tot een optimale aansluiting tussen aandeelhouders-
                            overeenkomst en staturen te komen."

16:00 – 16:30      Is verdere flexibilisering wetgeving gewenst om afstemming tussen statuten en
                            aandeelhoudersovereenkomst te vereenvoudigen?
(Christiaan Stokkermans)
                         
  Plussen en minnen en hoe zou dat eruit kunnen zien. Het ligt immers ook op de weg van
                            de notaris om vanuit zijn/haar expertise mee te denken over hoe wetgeving eventueel beter kan.

16:30 – 17:00      Discussie en afsluiting

17:00 – 18:00      Borrel

 

Korte inhoud

Dit jaar is het alweer 10 jaar geleden dat de flex-BV wetgeving het licht zag. In de aanloop naar de inwerkingtreding van deze wet is door diverse auteurs veel gepubliceerd over hoe dat nieuwe BV-recht er uit zou moeten gaan zien.
Hoe interessant zou het zijn om van direct betrokkenen van toen te horen wat er nu van al die idealen en plannen terecht is gekomen, 10 jaar na dato. Is ons BV-recht inderdaad eenvoudiger en flexibeler geworden? Missen we misschien nog zaken?
Zeer kundige en ervaren sprekers bespreken bovenstaande onderwerpen vanuit een notariële invalshoek.

Sprekers

  • Niek Zaman, emeritus hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden en of counsel Loyens & Loeff
  • Rogier Wolf, advocaat-partner bij UdinkSchepel Advocaten en universitair docent ondernemingsrecht
  • Barbara Bier, hoogleraar corporate law & corporate governance, Universiteit Nyenrode en of councel Stibbe
  • Paul Quist, notaris-partner bij Quist Geuze Meijeren
  • Christiaan Stokkermans, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam

Opleidingspunten

Aantal opleidingspunten VON/KNB: 3

Deelname

Deelname aan het symposium is voor VON-leden gratis. Overige KNB-leden kunnen ook deelnemen aan het symposium. De deelnamekosten bedragen 295 euro excl. btw (incl. consumpties en borrel).

Verhindering en annuleringsvoorwaarden

Indien u (na aanmelding) verhinderd bent voor deze bijeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven. U kunt zich afmelden via cursussen@von-notaris.nl. Bij no-show bent u helaas annuleringskosten verschuldigd. Voor VON-leden bedragen deze kosten 35 euro exclusief btw. Overige KNB-leden blijven bij annulering binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst het volledige cursusbedrag (295 euro) verschuldigd.

Organisatie

VON
Spui 184 2511 BW Den Haag
t: 070 3307121
e: cursussen@von-notaris.nl