Wet homologatie onderhands akkoord en het notariaat

Datum en tijdstip:
2022-03-14T12:00:00 2022-03-14T14:00:00
Locatie:
Online via video platform Zoom
Adres:


Aanmeldperiode:

Per 1 januari 2021 is de WHOA (art. 369-387 Fw) in werking getreden. Op grond van deze wet kan buiten faillissement en surseance een dwangakkoord tot stand komen, waar aandeelhouders en schuldeisers aan gebonden worden.

Deze wetswijziging kan tot een aardverschuiving leiden op het gebied van het insolventierecht. Het is daarom van belang van het notariaat daarvan kennisneemt. Dat geldt met name omdat op grond van de WHOA niet alleen de rechten van schuldeisers, maar ook de rechten van aandeelhouders kunnen worden gewijzigd.

Bovendien kan aan certificaathouders (StAK) de mogelijkheid worden geboden om over een akkoord te stemmen. De wet bevat ten slotte bijzondere bepalingen die zien op het MKB. In deze cursus worden de hoofdlijnen van de WHOA behandeld en wordt tevens ingegaan op de bijzondere aandachtspunten, met name waar die voor het notariaat van belang zijn. De cursus is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn in de ondernemingsrechtpraktijk, de (commerciële) vastgoedpraktijk en de estate-planningspraktijk met familiebedrijven.

De cursus wordt georganiseerd door de KNB. Meer informatie is te vinden op NotarisNet