Zakelijke mediation en andere manieren van omgaan met geschillen in de ondernemingsrechtpraktijk (VOLTEKEND)

In samenwerking met de Vereniging van Mediators in het Notariaat. De cursus is inmiddels voltekend. Deelname is niet meer mogelijk.

VMN-logo

 

 

 

Datum en tijdstip:
2019-03-12T13:00:00 2019-03-12T17:00:00
Locatie:
Paushuize
Adres:
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE Utrecht
Aanmeldperiode:

Voorzieningen

Deelname cursus (aspirant-) lid VON (inclusief lunch en borrel)
Deelname ALV en cursus VMN lid (inclusief lunch en borrel)

In het ondernemingsrecht kunnen op tal van manieren en terreinen conflicten ontstaan. In deze cursus leert u hoe conflicten kunt voorkomen en maakt u kennis met manieren om conflicten te behandelen, bijvoorbeeld via zakelijke mediation. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN).

In november 2016 organiseerde de VON een bijeenkomst waarin Prof. Mr. Claartje Bulten sprak over geschillen tussen aandeelhouders. Hierin stonden vooral de wettelijke geschillenregeling en het enquêterecht centraal. Het terrein waarop conflicten kunnen ontstaan binnen het ondernemingsrecht is echter breder en de mogelijke oplossingsmogelijkheden zijn talrijker. In het najaar van 2018 publiceerden de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting ADR-centrum voor het Bedrijfsleven (ACB) een onderzoek naar behoefte aan en mogelijkheden voor zakelijke mediation. Hieruit blijkt dat zowel bedrijven, als advocaten, als rechters goede mogelijkheden zien voor mediation als middel om zakelijke geschillen te beslechten. Een middel dat kan worden ingezet naast of in combinatie met andere vormen van geschilbeslechting.

Na het volgen van deze cursus weet u hoe een conflict binnen uw ondernemingsrechtpraktijk kan worden voorkomen. En wat u kunt doen als er onverhoopt toch een conflict is ontstaan.

 

Sprekers 

Mr. Manon Schonewille (Schonewille & Schonewille Legal Mediators) – “Voorkomen is beter dan genezen”

Manon treedt sinds 1996 op als mediator, partijadviseur en onderhandelingsbegeleider. Ze is o.a. opgeleid aan de Harvard Law School, in London en in Klagenfurt. Naast haar docentschap bij de Schonewille & Schonewille Legal Mediation Academy treedt ze regelmatig op als gastdocent aan universiteiten in binnen- en buitenland. Ze is o.a. auteur van de Toolkit Mediation (2018), hèt naslagwerk op het gebied van onderhandelen en conflicthantering.

In haar bijdrage gaat zij, aan de hand van een praktijkcasus, in op de mogelijkheden om de kans op toekomstige conflicten rond zakelijke overeenkomsten te minimaliseren.

Mr. Martin Brink vervangt mr. Jeroen Fleming (Stibbe) – “Welke manier van beslechten past bij mijn conflict?” 

Helaas werden wij kort gelden geconfronteerd met het uitvallen van Jeroen Fleming als spreker van deze middagcursus. Gelukkig blijkt mr. Martin Brink bereid om diens bijdrage in het programma over te nemen. Martin is advocaat bij van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate/M&A. Hij is gespecialiseerd in corporate litigation, fusies en overnames en vennootschapsrecht. Hij heeft zich met name toegelegd op verschillende vormen van ADR, waaronder zakelijke mediation.

In zijn bijdrage borduurt hij voort op de praktijkcasus die Manon introduceerde. Hij behandelt de do’s en don’ts van mediation, arbitrage en bindend advies wanneer er toch onverhoopt een conflict ontstaat. Daarnaast staat hij ook stil bij combinaties van deze geschilbeslechtings-methodes onderling en met procesvoering.

Drs. Job Boersma – “Harder praten helpt niet” 

Job specialiseerde zich als psycholoog in onderwerpen als onderhandelen, interne bedrijfspolitiek en micro-expressies. Hij maakt relevante wetenschappelijke kennis toegankelijke en vertaalt deze naar vaardigheden en resultaten in organisaties. Hij schreef “Ik weet dat u liegt” (echt alles over leugens en bedrog voor professionals) en “Harder praten helpt niet” (zeven ongekend goede strategieën om wèl te overtuigen).

In zijn bijdrage zoemt hij, tenslotte, helemaal in op de kern van een conflict: het gesprek waarin de één de ander probeert te overtuigen van zijn visie. Wat helpt daarbij en wat zou je moeten voorkomen. 

Al met al een programma waarin u leert: 

  • Hoe u tot afspraken kunt komen op zo’n manier dat de kans op een toekomstig conflict over deze afspraken wordt geminimaliseerd;
  • Welke juridische manieren om geschillen te beslechten u in welke situatie het beste kunt inzetten mocht een conflict toch onvermijdelijk zijn;
  • Welke strategie het meest kansrijk is als ik mijn gesprekspartner wil overtuigen en wat daarbij juist niet helpt.

Cursustijden

12.00 - 13.00 uur   Ontvangst met lunch
13.00 - 17.00 uur   Cursus
17.00 - 18.00 uur   Borrel

Deelname

Deelname aan dit programma is alleen toegankelijk voor leden van de VON en de VMN en is gratis. De cursus komt in aanmerking voor 3 PE (management-)punten (KNB/VON/VMN). Bij deelname aan deze cursus ontvangt u het boek "Harder praten helpt niet" van Job Boersma.

Verhindering

Indien u verhinderd bent voor deze bijeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst aan ons door te geven. U kunt zich afmelden via cursussen@von-notaris.nl. Het is toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits deze lid is van de VON of de VMN. Dit dient voor aanvang van de bijeenkomst te worden doorgegeven aan de organisatie via cursussen@von-notaris.nl. Gezien het beperkte aantal plaatsen is bij annuleren binnen één week voor aanvang van de bijeenkomst en bij no-show een bedrag van 150 euro (excl.btw) verschuldigd.

Organisatie

VON/VMN
Spui 184
2511 BW  Den Haag
t: 070 3307121 / 3307125
e: cursussen@von-notaris.nl / cursussen@vmn-notaris.nl