VON-scriptieprijs voor Ondernemingsrecht

De VON heeft in samenwerking met de Stichting WONO en de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap besloten om een keer in de twee jaar een scriptieprijs beschikbaar te stellen. De vereniging doet dit omdat zij het belangrijk vindt om ontwikkelingen in de wetenschap en de toepassing daarvan nauwgezet te volgen en te kunnen duiden.

Studenten die een masterscriptie hebben geschreven over een ondernemingsrechtelijk (bij voorkeur beeldbepalend notarieel) onderwerp en waarvan de scriptie ten minste is beoordeeld met een 8, kunnen meedingen naar de prijs als aan de aanvullende voorwaarden is voldaan. De eerste uitreiking van de scriptieprijs zal plaatsvinden in mei 2022 tijdens het symposium van Stichting WONO. De termijn voor inzending van een scriptie is inmiddels verstreken.
Door de scriptieprijs krijgt de VON toegang tot actuele denkbeelden binnen het vakgebied, stimuleren en belonen we talent en verstevigt de vereniging de band met de voor de VON relevante wetenschappelijke instellingen en hun docenten.

Meer informatie over de scriptieprijs is te vinden op VON-scriptieprijs.nl