ALV 2020 en bijeenkomst Statuten en aandeelhoudersovereenkomst in balans (GEANNULEERD)

In verband met de op 28 september jl. aangekondigde verscherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus, zullen de ALV en de bijeenkomst geen doorgang vinden.

Datum en tijdstip:
2020-10-02T12:00:00 2020-10-02T17:00:00
Locatie:
Bomencentrum Nederland
Adres:
Wildenburglaan (bezoekadres)
Baarn
Aanmeldperiode:

Programma

11:30 - 12:00 uur Ontvangst
12:00 - 12:30 uur ALV
12:30 - 13:30 uur Lunch
13:30 - 15:00 uur Inhoudelijk programma
15:00 - 15:30 uur Pauze
15:30 - 17:00 uur Vervolg inhoudelijk programma
17:00 - 18:00 uur Borrel

Korte inhoud

In de statuten van een vennootschap wordt over het algemeen de interne organisatie geregeld. In veel gevallen sluiten de aandeelhouders echter ook een aandeelhoudersovereenkomst. Daarin worden vaak commerciële afspraken vastgelegd die niet in de statuten thuishoren. Daarnaast worden er bijvoorbeeld bepalingen opgenomen die de onderlinge verhouding tussen aandeelhouders regelen. Maar wat als statuten en aandeelhoudersovereenkomst op bepaalde punten niet met elkaar in lijn zijn? Bijvoorbeeld bij de omschrijving van de benodigde meerderheid bij bepaalde aandeelhoudersbesluiten?

Spreker

Mr. Christiaan Stokkermans

Werkwijze

Tijdens deze bijeenkomst legt mr. Christiaan Stokkermans uit hoe hij tegen dit onderwerp aankijkt. Om het onderwerp inhoudelijk goed uit te diepen wordt zijn betoog enkele malen onderbroken voor een korte discussie waaraan inmiddels mw. mr. Irene Groenland (Lexence), mr. Jeroen ten Berg (VDB Notarissen Advocaten) en mr. dr. Tom van Duuren (CMS) hun medewerking hebben toegezegd.

Opleidingspunten

Aantal opleidingspunten VON/KNB: 3

Deelname

Deelname aan de bijeenkomst is voor VON-leden gratis. Overige KNB-leden kunnen deelnemen aan het vakinhoudelijke programma. De deelnamekosten bedragen 267 euro excl. btw.

Verhindering en annuleringsvoorwaarden

Indien u verhinderd bent voor deze VON-bijeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven. U kunt zich afmelden via cursussen@von-notaris.nl. Wanneer u binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst annuleert of bij no-show bent u helaas annuleringskosten verschuldigd. Voor leden bedragen deze kosten 35 euro exclusief btw. Niet-leden blijven het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Organisatie

VON
Spui 184 2511 BW Den Haag
t: 070 3307121
e: cursussen@von-notaris.nl