Aanmeldingsformulier aspirant-lidmaatschap VON

De heer/mevrouw
de heer
mevrouw
Achternaam*:
Tussenvoegsel: 
Voorletters*:
Voornaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres*:
Functie:
Kantoornaam*:
Postadres (kantoor)*:    
Postcode (kantoor)*:
Plaats*:

*) Verplicht veld


Bovengenoemde wenst aspirant-lid te worden van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) en verklaart daartoe:

- notaris of kandidaat-notaris te zijn als bedoeld in artikel 1 sub a en b van de Wet op het notarisambt (Wna);

- te voldoen aan de waarnemingsvereisten zoals omschreven in artikel 28 lid a en b en omschreven in artikel 29 lid 1 Wet op het notarisambt;

- lid te zijn van de KNB;

- toestemming te geven aan de VON om het puntenoverzicht in PE-online in te zien;

- veranderingen in de hiervoor ingevulde gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te zullen geven aan het secretariaat van VON.