Vereniging Ondernemings­recht­specialisten Notariaat

Er is geen notariële discipline waar maatschappelijke, conjuncturele en technologische ontwikkelingen het vakgebied zo snel en ingrijpend beïnvloeden als het ondernemingsrecht. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn dan ook essentieel, zowel voor de individuele beoefenaar als voor opdrachtgevers en andere stakeholders.
VON maakt het ondernemingsrecht het pronkjuweel van het notariaat. Als vereniging voor vakspecialisten biedt VON een kennisplatform voor ervaren en startende beroepsbeoefenaars. Wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid gaan hierbij samen.

VON Campus

De VON heeft mede als doel het bevorderen van de vakinhoudelijke en praktische kennis van het ondernemingsrecht voor notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Onder de naam VON Campus biedt de vereniging op de notariële praktijk gerichte expertopleidingen aan, zoals de Expertopleiding Notarieel Vennootschapsrecht.

VON-scriptieprijs 2024

In 2024 reikt de VON weer een scriptieprijs uit. Ga jij de uitdaging aan? Lees op von-scriptieprijs.nl hoe je mee kan doen!

HET BESTUUR