Over ons

De Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat, VON, telt ongeveer 170 leden van circa 120 kantoren. Bij oprichting presenteerde de vereniging zich als Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten VOC, een verwijzing naar de gelijknamige eerste rechtspersoon ter wereld. 

Sindsdien heeft de VON zich een geheel eigen positie verworven binnen en ten bate van het Nederlandse notariaat. Door wetenschappelijke inzichten toepasbaar te maken, inzichten en best practices te delen en waar nodig deel te nemen aan beleidsmatige discussies, wordt bijgedragen aan het vergroten van de kwaliteit en relevantie van het notariële ondernemingsrecht.

Organisatie

VON is een zelfstandig opererende en gefinancierde vereniging. Het secretariaat wordt gevoerd voor het KNB-bureau in Den Haag, waarmee in operationele zin nauw wordt samengewerkt. Binnen de vereniging zet een klein en slagvaardig bestuur de lijnen uit waar alle leden inspraak in hebben en waar zowel beginnende beroepsbeoefenaars als ervaren specialisten uitvoering aan geven.

Samenstelling bestuur

  • Mr. Laurens Kelterman, notaris in Amsterdam, n/p notarial partners, voorzitter
  • Mr. Hendrik Bennebroek Gravenhorst, notaris in Amsterdam, Lexence Advocaten en Notarissen, secretaris
  • Mr. Bart Onclin, kandidaat-notaris in Amsterdam, Actus Notarissen, penningmeester
  • Mr. Annette Klein Wassink, kandidaat-notaris in Haarlem, Krans Notarissen
  • Mr. Irene Steltenpool, kandidaat-notaris in Amsterdam, n/p notarial partners

Statuten

Download de Statuten VON (pdf)