Lidmaatschap

VON-leden zijn er in alle leeftijden, ervaringscategorieën en kantoortypen. Wat hen bindt is de passie voor ondernemingsrecht en de ambitie de beste dienstverlening te bieden met de meeste maatschappelijke meerwaarde. Binnen het brede palet adviseurs waar DGA’s, bestuurders en toezichthouders een beroep op kunnen doen, moet de (kandidaat-)notaris Ondernemingsrecht excelleren in vakinhoudelijke fundamenten, actuele kennis en morele analyse. Daarvoor investeren zij in hun kennisontwikkeling en zijn zij bereid inzichten en ervaringen te delen met vakgenoten.

Twee niveaus

Lidmaatschap is mogelijk op twee niveaus: het instapniveau (aspirant) en het gespecialiseerde niveau. Iedere (kandidaat-) notaris met interesse in het ondernemingsrecht is welkom.

Aspirant
Wie nog niet de kennis en ervaring heeft om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap, wordt opgenomen als aspirant-lid. Vanaf dat moment kan worden deelgenomen aan (basis)cursussen en opleidingen. Hiermee is het mogelijk om binnen maximaal vijf jaar te voldoen aan de eisen van het gespecialiseerde niveau.

Specialist
Het is ook mogelijk in te stromen op het gespecialiseerde niveau en het predicaat ‘Specialist’ te mogen voeren. Hiervoor komen in aanmerking (kandidaat-)notarissen die:

  • succesvol een Grotius opleiding, notariële specialistenopleiding of daarmee gelijkwaardige opleiding hebben afgerond; dan wel
  • lid zijn van een commissie op het gebied van het ondernemingsrecht; dan wel
  • universitair docent zijn op het gebied van het ondernemingsrecht; dan wel
  • regelmatig cursussen geven op dit gebied; dan wel
  • artikelen op het gebied van het ondernemingsrecht hebben gepubliceerd; dan wel
  • door hun ervaring en kennis geacht worden een grondige kennis van het ondernemingsrecht te hebben.

Lees ook het reglement Kwaliteitseisen (pdf)

Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt 760 euro. Er geldt ook voor 2024 een korting van 25% (190 euro). Hierin is deelname aan twee workshops inbegrepen (6 PE-punten).
Uw bijdrage wordt berekend op aanvang van het lidmaatschap. Ook geldt een kantoorkorting wanneer meerdere kantoorgenoten lid zijn van de VON. Meer over de berekening van de contributie is te vinden in het Reglement contributie en kantoorkorting (pdf).