Aanmeldingsformulier lidmaatschap VON

De heer/mevrouw
de heer
mevrouw
Achternaam*:
Tussenvoegsel: 
Voorletters*:
Voornaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres*:
Functie:
Kantoornaam*:
Postadres (kantoor)*:
Postcode (kantoor)*:
Plaats*:

*) Verplicht veld


Ik voldoe aan één van de volgende criteria (a.u.b. aanvinken wat van toepassing is):

   Ik heb de volgende Grotius opleiding, Notariële Specialistenopleiding of daarmee gelijkwaardige opleiding op het gebied van het ondernemingsrecht gevolgd en met goed gevolg het bijbehorende examen afgelegd (a.u.b. naam opleiding invullen):
  Ik ben lid van een commissie op het gebied van het ondernemingsrecht
  Ik ben universitair docent op het gebied van het ondernemingsrecht of geef cursussen op dit gebied
  Ik heb artikelen op het gebied van het ondernemingsrecht gepubliceerd
  Ik kan op grond van de volgende kennis en ervaring worden geacht een grondige kennis van het ondernemingsrecht te hebben:

U kunt gevraagd worden om een bewijs van kwalificatie.


Bovengenoemde wenst lid te worden van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten  Notariaat (VON) en verklaart daartoe:

- notaris of kandidaat-notaris te zijn als bedoeld in artikel 1 sub a en b van de Wet op het notarisambt (Wna);

- te voldoen aan de waarnemingsvereisten zoals omschreven in artikel 29 lid 1 Wet op het notarisambt (Wna);

- lid te zijn van de KNB;

- te voldoen aan een van de criteria voor het lidmaatschap van de VON, zoals hierboven ingevuld;

- de VON toestemming te geven om het puntenoverzicht in PE-online in te zien;

- veranderingen in de hiervoor ingevulde gegevens zo spoedig mogelijk door te zullen geven aan de ledenadministratie van de VON.