Modellen legal opinion

Op deze pagina treft u modelteksten aan voor verschillende soorten ‘legal opinions’ die regelmatig van de notaris gevraagd worden. Van iedere tekst is zowel een Nederlandse als Engelse versie beschikbaar.

De modellen moeten worden aangepast naar de specifieke situatie waarin ze zullen worden gebruikt. De VON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) de inzet van deze modelteksten in uw eigen specifieke situatie. Verder is het advies om terughoudend te zijn met het afgeven van dit soort verklaringen en uitsluitend na gedegen eigen onderzoek van de modelteksten gebruik te maken.

De modelteksten zijn opgesteld door een werkgroep van de VON. Deze werkgroep werd speciaal voor het maken van deze modellen opgericht.

Downloads: let op de datum
Bij de downloads staat een datum. Dit is de datum waarop het model voor het laatst is aangepast. Als u het model dus eerder dan de vermelde datum al heeft gedownload, download het dan opnieuw.