Agenda en nieuws

Er is geen notariële discipline waar maatschappelijke, conjuncturele en technologische ontwikkelingen het vakgebied zo snel en ingrijpend beïnvloeden als het ondernemingsrecht. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn dan ook essentieel, zowel voor de individuele beoefenaar als voor opdrachtgevers en andere stakeholders.

VON maakt het ondernemingsrecht het pronkjuweel van het notariaat. Als vereniging voor vakspecialisten biedt VON een kennisplatform voor ervaren en startende beroepsbeoefenaars. Wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid gaan hierbij samen.

Het ondernemingsrecht is bij uitstek een vakgebied waarbij de notaris zijn toegevoegde waarde kan laten zien. Daarbij moet de notaris een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de overige adviseurs van de ondernemer. De notaris moet niet alleen kunnen zeggen dat hij vakspecialist is, hij moet het ook kunnen laten zien. Kennis en vaardigheid moeten natuurlijk wel voldoen aan hoge eisen: je bent niet zo maar een specialist.

Nieuws

Save the date: symposium Stichting WONO

Het jaarlijks symposium van Stichting WONO vindt dit jaar plaats op vrijdagmiddag 2 juni bij de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Meer informatie volgt als het thema en het programma bekend zijn.