Expertopleiding Notarieel Vennootschapsrecht

Logo VON Campus achtergrond wit
Datum en tijdstip:
2023-09-25T00:00:00 2024-06-03T00:00:00
Locatie:
Grand Hotel Karel V
Adres:
Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht
Aanmeldperiode:

De opleiding gestart in september 2023 is volgeboekt.
Geïnteresseerden in de expertopleiding kunnen zich via bovenstaande knop op een lijst plaatsen voor de eerstvolgende opleiding of een e-mail sturen naar cursussen@von-notaris.nl.

 

 

Voor wie?

De opleiding is primair bedoeld voor (kandidaat-) notarissen met een afgeronde beroepsopleiding, die 5–7 jaar werkzaam zijn in de notariële ondernemingsrechtelijke praktijk en zich verder willen specialiseren in het vennootschapsrecht.

Docent

De bijeenkomsten staan onder leiding van Barbara Bier, adviseur bij Stibbe, oud-notaris te Amsterdam en hoogleraar Nyenrode Business Universiteit.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen zowel praktische als technische aspecten van het vennootschapsrecht uitgebreid aan bod. De in het programma aangegeven onderwerpen zullen diepgaand worden behandeld, met veel aandacht voor recente ontwikkelingen in de literatuur en rechtspraak. Er zal daarbij voldoende ruimte zijn om juridische vraagstukken op het gebied van het vennootschapsrecht waar men in de notariële ondernemingsrechtpraktijk tegenaan loopt en de mogelijkheden die boek 2 BW biedt om invulling te geven aan de wensen van opdrachtgevers, nader te verkennen en te bespreken.
Door de theoretische bestudering van de voor de praktijk belangrijke onderwerpen in combinatie met een op de praktijkgerichte discussie in een kleine groep wordt de voor het succesvol beoefenen van het notariële ondernemingsrecht vereiste verdieping bereikt.

Lees meer (pdf)
 

Onderwerpen

1. Oprichting en bijeenbrengen van kapitaal
2. Vertegenwoordiging en besluitvorming organen
3. Aandelenuitgifte en -overdracht
4. Uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop, kapitaalvermindering
5. De algemene vergadering
6. Bestuur en raad van commissarissen
7. Bestuurdersaansprakelijkheid en concernverhoudingen
8. Fusie en splitsing
9. Structuurvennootschap - statutenwijziging – ontbinding

Werkvorm

Werkcolleges waarin de door de docent nader uitgelegde theorie gecombineerd wordt met op de praktijkgerichte discussies. Per bijeenkomst dient de vooraf opgegeven leerstof bestudeerd te worden. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Het delen van kennis, kunde en ervaringen tussen de docent en de deelnemers draagt bij aan de verdieping. 

Voorbereiding

Ruim voor elke bijeenkomst ontvangt elke deelnemer per e-mail een overzicht van de voor die bijeenkomst te bestuderen stof. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij elke bijeenkomst een actuele wettenbundel beschikbaar hebben. Deelnemers dienen voor de duur van de opleiding bovendien toegang te hebben tot Legal Intelligence, Rechtsorde of een vergelijkbaar platform.

Voorbereidingstijd

4 uur per bijeenkomst

Resultaat

Na het volgen van de opleiding bent u op de hoogte van:
- de voor het notariële ondernemingsrecht relevante leerstukken van het vennootschapsrecht;
- de laatste literatuur en rechtspraak op het gebied van het vennootschapsrecht;
- de belangrijkste vraagstukken uit de praktijk en de mogelijke oplossing(en) daarvan.
En kunt u:
- vanuit de grondslagen van het vennootschapsrecht specialistische vraagstukken doorgronden en die koppelen aan de oplossing van 
  specifieke vragen;
- de juridische problematiek en risico’s op het gebied van het vennootschapsrecht in een dossier sneller en beter analyseren.

Opleidingsdata en tijd

- 25 september 2023
- 30 oktober 2023
- 27 november 2023
- 22 januari 2024
- 26 februari 2024
- 25 maart 2024
- 15 april 2024
- 13 mei 2024
- 3 juni 2024
- 24 juni 2024 (reserve)
De werkcolleges duren van 13:30 uur tot 17:00 uur (inclusief pauze).

Aantal deelnemers

Maximaal 15

Opleidingspunten

Aantal opleidingspunten VON/KNB: 3 per bijeenkomst

Certificaat

Na deelname aan ten minste 8 bijeenkomsten.
Aan de opleiding is geen examen verbonden.

Kosten

Opleidingskosten bedragen € 4.400,- (vrijgesteld van btw), exclusief studiemateriaal en inclusief consumpties.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u (na aanmelding) verhinderd bent voor deze opleiding gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden:
- bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding: worden geen kosten in rekening gebracht.
- bij annulering tussen 3 maanden tot 1 week voor aanvang van de opleiding: worden 50% van de opleidingskosten
  in rekening gebracht.
- bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding blijven de volledige opleidingskosten verschuldigd.

Een annulering dient per e-mail bij het secretariaat van de VON te worden gemeld.
Bij afwezigheid van een opleidingsmiddag worden geen kosten gerestitueerd.

Organisatie

VON
Spui 184, 2511 BW Den Haag
t: 070 3307121
e: cursussen@von-notaris.nl